På gården finns ca 100 gotlandstackor, de lammar i april och får i genomsnitt 2 svarta ungar. Efterhand lammungarna växer skiftar de färg till grått, från vitgrå till svartgrå och allt däremellan. 

När ungarna är ca 110 dagar mönstras de, då hamnar alla ungar under lupp. Tillväxten bedöms, kroppskonstitutionen, färg, lock, pälshår och täthet bedöms och ger en helhetspoäng som ger en fingervisning om det är ett livdjur eller ett slaktdjur.